مهاجرت نئو (NEO)

پس از چهار سال از عملیات شبکه اصلی پایدار، نئو در حال انجام بزرگترین تکامل خود به عنوان مهجرت به N3 – قدرتمندترین نسخه غنی از بلاک چین نئو تا به امروز است. N3 یک دنیای کاملا جدید N3 آخرین نسخه از بلاک چین نئو است. اولین بار در سال ۲۰۱۸ توسط اریک ژانگ، ارتقاء…